Ostmine meie lehel on turvaline. Kliendi andmete privaatsus ja turvalisus on meile väga olulised. Kogume ja kasutame üksnes andmeid, mis on vajalikudmeie klientide poolt esitatud tellimuste täitmiseks. Me ei edasta Kliendi andmeid ühelegi kolmandale osapoolele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik meie teenuste osutamiseks või kui seadus selleks kohustab.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist Mariie Tekstiilid e-poe andmebaasist.